Een miljoen Nederlanders zou in de Tweede Wereldoorlog betrokken zijn geweest bij de huisvesting of verzorging van Joodse onderduikers, concludeert Sander van Walsum in de Volkskrant (Vijfentwintigduizend onderduikers. Een miljoen helpers?, 4 mei 2017). Hij komt hierbij door een simpele vermenigvuldiging: 25 duizend onderduikers maal 40 helpers per onderduiker.

Van Walsum vergeet in deze rekensom dat een deel van de helpers meerdere onderduikers bijstond. Een boer die onderdak bood aan een gezin bijvoorbeeld telt één keer mee.

Hij maakt het nog bonter en rekent driftig door: ‘Om alle 140 duizend Nederlandse Joden te redden, zouden 5,6 miljoen helpers nodig zijn geweest.’

In 1944 ligt het totaal aantal onderduikers op 300 duizend (bron: Verzetsmuseum Amsterdam). Met de rekenmachine van Van Walsum zouden daarvoor dus 12 miljoen helpers nodig zijn geweest. Ware het niet dat Nederland toen slechts 9 miljoen inwoners telde.

Nog even en we hebben weer allemaal in het verzet gezeten. ♦

Oorspronkelijk geschreven als ingezonden brief aan de Volkskrant op 5 mei 2017; niet geplaatst.