Jeanine Hennis, rijksoverheid.nl

Jeanine Hennis, rijksoverheid.nl

de wartaal van Jeanine: hoe zit het in 2033?

Een wollig antwoord van defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert op de vraag of Nederland in oorlog is werd de aanleiding voor de opdracht van de Gerrit Komrij-semantiekprijs 2014. Onder het motto ‘De wartaal van Jeanine’ moesten deelnemers hun visie tonen op het militaire (taal)landschap anno 2033, honderd jaar nadat in Duitsland de nazi’s aan de macht kwamen.

De wartaal van Hennis-Plasschaert is een rijke bron van speculatie gebleken. De inzendingen toonden interessante visies op de militaire (taal)situatie anno 2033.

De winnende inzending is van de hand van Jenda Terpstra. Met haar toneelstuk De Koning en de Revolutionair. Een Klucht heeft zij de jury inhoudelijk en vormtechnisch weten te overtuigen.

Terpstra werd als winnaar bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op 21 februari 2015.

Lees het juryrapport 2014 >>

Lees meer over de Gerrit Komrij-semantiekprijs >>