JURYRAPPORT GERRIT KOMRIJ-SEMANTIEKPRIJS 2014

Na kritische lezing der inzendingen heeft de jury een winnaar uitgeroepen.

De winnende inzending heeft de jury verrast door creativiteit. Desalniettemin is de opdracht zuiver geïnterpreteerd.

In de uitwerking klinkt een grote ambitie door. Het geheel is gegoten in een aantrekkelijke en leesbare vorm, met bovendien de extra dimensie van vergezichten op openbare platformen. De inzending kan daarmee uitstekend dienst doen als discussiemateriaal.

Verleden, heden en toekomst komen ongedwongen aan bod, waarbij interessante, herkenbare maar ook ongekende elementen uit deze tijdspannes zijn geïnvolveerd.

De analytische periodekritiek is dubbel ingebed, zowel in de schil als in de kern. Voorbeelden komen uit de (mogelijke) realiteit en zijn inventief doorgetrokken naar de toekomst. De subtiliteit waarmee deze visie wordt weergegeven verdient een separaat compliment.

In enkele rake typeringen zijn de contouren van de toekomstige samenleving geschetst. Deze inzender, kortom, mag zich met recht een eigentijdse Orwell noemen.

De winnaar van de Gerrit Komrij-semantiekprijs 2014 is:

juffrouw J. Terpstra

Van harte gefeliciteerd!

Hoogachtend,

De jury van de Gerrit Komrij-semantiekprijs 2014
Amsterdam, 21 februari 2015

Bekijk de winnende inzending >>