Juryrapport Gerrit Komrij-semantiekprijs 2015

De winnende inzending kenmerkt zich door een drietal verrassingen.

De jury ziet de eerste verrassing in de linguïstische interpretatie. De inzender geeft met het gekozen voorbeeld blijk van een fijnzinnig taalgevoel en een scherp grammaticaal inzicht. Dubbele lagen worden genadeloos blootgelegd. De terloopse inbedding hiervan in de argumentatie wekt bewondering.

De tweede verrassing bevindt zich in de contextuele toelichting. De actuele taal kan niet worden geduid zonder kennis van het verleden, zo maakt deze inzending duidelijk. De geschiedenis kleurt de betekenis van verbale communicatie in het heden.

De derde verrassing deed de jury even schrikken: een struise ontregeling. De inzender vliegt, zoals alle inzenders, ergens uit de bocht. De jury gaat er maar van uit dat dit ongelukje is geënsceneerd om ook de jury zelf aan het denken te zetten. Een bepaalde mate van eigenwijsheid wordt bovendien gewaardeerd.

De winnende inzending is, kortom, van een exceptioneel kaliber. De inzender heeft met een secuur gekozen voorbeeld de talige vinger op de semantisch zere plek gelegd.

De winnaar van de Gerrit Komrij-semantiekprijs 2015 is:

D. Alverti

Amsterdam, 1 april 2016

De jury
Ankie Lok, voorzitter
Rob de Wijk, gastjurylid

Bekijk de winnende inzending >>

Lees meer over de GK-semantiekprijs >>